Το μάρμαρό μας στο έργο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

UA-36502982-1