Το μάρμαρό μας "έλαβε μέρος" στο Εργαστήριο-Συμπόσιο γλυπτικής που έγινε την περίοδο 13 Ιουνίου με 5 Ιουλίου του 2008. 

Παρακάτω στη φωτογραφία φαίνεται το γλυπτό το οποίο δημιουργήθηκε με το μάρμαρό μας.

UA-36502982-1