Παρακάτω είναι τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου της περιοχής: 

UA-36502982-1